آنورگاسمی (Anorgasmia) نوعی ناکارآمدی جنسی است که مانع از رسیدن فرد به اوج لذت جنسی حتی پس از تحریک کامل جنسی می‌شود و باعث افسردگی می‌شود.

 

انواع آنورگاسمی

آنورگاسمی اولیه

این وضعیت به معنای آن است که زن هرگز تجربه ارگاسم را نداشته است.

آنورگاسمی ثانویه

این وضعیت به معنای آن است که زن قبلاً ارگاسم را تجربه کرده اما اکنون در رسیدن به آن دچار مشکل شده است.

آنورگاسمی موقعیتی

این وضعیت به معنای آن است که زن تنها در موقعیت‌های خاصی می‌تواند ارگاسم را تجربه کند. این عارضه در زنان بسیار شایع است. در واقع، حدود ۸۰ درصد زنان تنها در نتیجه تحریک کلیتوریس، ارگاسم را تجربه می‌کنند.

آنورگاسمی عمومی

این وضعیت به معنای آن است که زن در هیچ موقعیتی نمی‌تواند به ارگاسم برسد.