درمان ناباروری مردان

با توجه به علت زمینه ای ناباروری مردان ، درمان ناباروری مردان نیز متفاوت است.

شایعترین علت قابل اصلاح ناباروری مردان واریکوسل است که با جراحی نه چندان سخت قابل اصلاح است که در این جراحی وریدهای گشاد شده بیضه بسته می شوند و مانع افزایش جریان خون اطراف بیضه ها می شود.

واریکوسل با افزایش جریان خون اطراف بیضه موجب افزایش دمای بیضه و کاهش اسپرم سازی و کاهش تحرک اسپرم ها می گردند.

مواردی از واریکوسل که حتما نیاز به جراحی دارند:

  • الف. ناباروری
  • ب. کاهش اندازه بیضه
  • ج. اختلال در آزمایش منی و اسپرم

سایر علل ناباروری مردان نیز با دارو رفع علت زمینه ای قابل درمان هستند.
در صورت کمبود هورمونهای مربوطه تزریق هورمون مغزی یا بیضه ای صورت می گیرد.
امروزه با پیشرفت علم آندرولوژی و زنان هیچ زوجی بدون فرزند نخواهند ماند.