لاپاراسکوپی نفرکتومی کلیه

در روش لاپاراسکوپی نفرکتومی کلیه ، کلیه های سرطانی و غیر سرطانی که کار نمی کنند بدون شکاف بزرگ، درد پهلو و برداشتن دنده ها که خود باعث افزایش درد پهلو و گهگاهی فتق محل عمل می شود ، کلیه را از شکاف باریک و کوچک خارج می کنیم.

به علت شکاف کوچک محل عمل لاپاراسکوپی نفرکتومی کلیه پس از عمل جراحی بیمار درد کمتری نسبت به عمل جراحی باز داشته و سریعتر از بیمارستان مرخص گردیده و به کار خود بر می گردد.

بخیه های محل عمل ۳-۵ روز بعد خارج می شود و به بیمار توصیه می شود در صورت داشتن هر گونه مشکلی با محل جراحی تیم پزشکی در ارتباط باشد .

همچنین لازم به ذکر است که کلیه های سرطانی در مراحل شروع و پائین سرطان با روش لاپاراسکوپی کاملاً قابل درمان می باشد .

در بسیاری از مواقع فقط قسمت سرطانی برداشته می شود و نیاز به برداشتن کل کلیه ها نیست.

در کلیه های خاموش که باعث فشار خون و عفونت های ادراری می گردند با این روش بدون شکاف بزرگ خارج می شوند.