کلیه های نعل اسبی چیست؟

کلیه نعل اسبی (Horseshoe kidney) یک حالت مادرزادی است، به این معنی که وقتی نوزاد به دنیا می‌آید، دو کلیه در قسمت پایین به یکدیگر چسبندگی دارند.

این بیماری در مردان شایع‌تر است.
شیوع سنگ سازی و دردهای مبهم شکمی در این افراد شایع تر است.
جدا سازی این کلیه ها با جراحی با عوارض زیادی همراه است.