سیستوسکوپی چیست؟

سیستوسکوپی، کاربرد، روش اجرا و عوارض آن چیست؟

سیستوسکوپی چیست؟ سیستوسکوپ یک لوله نازک با دوربین و نور در انتهای آن است. در طول سیستوسکوپی، پزشک این لوله را از طریق مجرای ادرار  (لوله ای که ادرار را از مثانه خارج می کند) وارد مثانه می کند تا… بیشتر بخوانید