تستوسترون و تاثیر آن بر مردان و زنان چیست ؟

تستوسترون و تاثیر آن بر مردان و زنان چیست؟

آنچه در این مقاله می خوانید: تستوسترون چیست؟ تعریف شیمیایی تستوسترون سطح تستوسترون در مردان و زنان وظیفه تستسترون در مردان و زنان چیست؟ بیماری و اختلالاتی که سطح تستوسترون را تحت تاثیر قرار می دهند؟   تستوسترون چیست؟ تستوسترون… بیشتر بخوانید