اعتیاد جنسی چیست ؟ عوارض و درمان آن چیست ؟

اعتیاد جنسی ، عوارض و درمان آن چیست؟

اعتیاد جنسی بیشتر در مورد مردان جوان و بالغ بعد از سن ۱۵ سال تعریف می شود اعتیاد جنسی بیشتر در افرادی که فیلم های پورنوگرافی می بینند و ارتباطات متعدد جنسی دارند . همچنین در افراد با سکس چت… بیشتر بخوانید