اطلاعات تماس با آقای دکتر علی اکبر کرمی

آدرس مطب : خیابان نوروزیان نبش حکمت بیستم

شماره تماس : ۳۳۳۳۹۲۹۸

……………………………………………………………………………………………………..

بیمارستان مهرگان قزوین : قزوین – خیابان فردوسی – بالاتر از چهاراره بوعلی -پ

شماره تماس : ۳۳۳۳۴۶۱۴

……………………………………………………………………………………………………..

کانال تلگرامی علمی بیماریهای کلیه ، مثانه ومجاری ادراری
karamiurologist

کانال تلگرامی ویژه دانشجویان پزشکی وپیراپزشکی
urologyQUMS

پست الکترونیک
dr_karami@yahoo.com