اطلاعات تماس با آقای دکتر علی اکبر کرمی

روز های زوج بیمارستان ولایت -درمانگاه ارولوژی
آدرس مطب : خیابان نوروزیان نبش حکمت بیستم

شماره تماس : ۳۳۳۲۹۸۹۸

کانال تلگرامی علمی بیماریهای کلیه ، مثانه ومجاری ادراری
karamiurologist

کانال تلگرامی ویژه دانشجویان پزشکی وپیراپزشکی
urologyQUMS

پست الکترونیک
dr_karami@yahoo.com