منوی دسته بندی
درباره دکتر علی اکبر کرمی

درباره دکتر علی اکبر کرمی

دکتر علی اکبر کرمی سال ۱۳۵۵ در شهر آمل مازندران بدنیا آمدند. پس از اتمام دوره متوسطه با قبولی در کنکور سراسری با رتبه ۴۳۱ منطقه یک در دانشگاه علوم پزشکی قزوین مهر ۷۴ پذیرفته شد.

پس از پایان دوره پزشکی عمومی طرح دوره عمومی را در استان قزوین به پایان رسانده و در آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته ارولوژی سال ۱۳۸۴ در رشته ارولوژی قبول و در این رشته در دانشگاه علوم پزشکی تهران تا سال ۱۳۸۸ در بیمارستانهای سینا و مرکز طبی کودکان ادامه تحصیل دادند.

اورولوژیست- دکتر علی اکبر کرمی

برای تکمیل فلوشیپ به دو کشور سنگاپور و آمریکا رفتند و از سال ۱۳۸۹ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بوده و تاکنون حدود بیش از ۵۰۰ دانشجوی پزشکی عمومی و ۳۰ دانشجوی تخصصی جراحی عمومی تربیت کرده اند.

دکتر علی اکبر کرمی عضو فعال انجمن ارولوژی آمریکا بوده و تا کنون بیش از ۲۰ مقاله علمی داخلی و خارجی به چاپ رسانده و ۲۷ پایان نامه دانشجویان پزشکی را تحت عنوان استاد راهنما و مشاور به پایان رسانده اند.

از پستهای اجرایی ایشان در طول هفت سال اخیر به عناوین زیر اشاره می گردد:
۱- معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
۲- مدیر عامل کلینیکهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سال ۱۳۹۰ تا کنون
۳- معاونت آموزشی دانشکده پزشکی
۴- ریاست مرکز آموزشی درمانی ولایت از سال ۱۳۹۴
۵- عضویت و ریاست کمیته های مختلف علمی دانشگاه
۶- رئیس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی
۷- عضو کمیسیون کار گروه درآمد اختصاصی دانشگاه
۸- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سال ۱۳۹۹

از سال ۱۳۸۹ تا کنون بیش از ۸۰۰۰ عمل جراحی ارولوژی انجام داده اند که به لطف خداوند متعال و اعتماد بیماران عزیز بوده است.

باشد که در پناه ایزد متعال و اعتماد مردم عزیز با تلاش بی وقفه در این راه بدون چشمداشت مادی و پایبند به سوگند نامه بقراط حکیم دردی از دردمندان کاهش داد و شوق امید به زندگی را به ایشان و خانواده هایشان تقدیم کرد.