منوی دسته بندی
مختصری بر دکتر علی اکبر کرمی

مختصری بر دکتر علی اکبر کرمی

دکتر علی اکبر کرمی – متولد ۱۳۵۵ مازندران – متخصص ارولوژی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۸۸
فلوشیپ آندرولوژی ۱۳۹۶ – رئیس مرکز آموزشی درمانی ولایت قزوین از ۱۳۹۴ – مدیر عامل کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی قزوین از ۱۳۹۰ – معاون آموزشی دانشکده پزشکی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ – معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی قزوین ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ – مسوول کمیته دستیاری انجمن ارولوژی ایران ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ – عضو فعال انجمن ارولوژی آمریکا از ۲۰۰۶ – عضو انجمن ارولوژی اروپا از ۲۰۰۸