حضور آقای دکتر جان بابائی معاون محترم درمان وزارت بهداشت در بیمارستان ولایت قزوین
itteam
Posted in اخبار پزشکی, فعالیت های اخیر

حضور آقای دکتر جان بابائی معاون محترم درمان وزارت بهداشت در بیمارستان ولایت قزوین

حضور آقای دکتر جان بابائی معاون محترم درمان وزارت بهداشت در بیمارستان ولایت قزوین

دیدار و معرفی پروژه رادیوتراپی استان قروین به حضور آقای دکتر صالحی ریاست محترم سازمان انرژی اتمی و مسوولین محترم استانی
itteam
Posted in اخبار پزشکی, فعالیت های اخیر

دیدار و معرفی پروژه رادیوتراپی استان قروین به حضور آقای دکتر صالحی ریاست محترم سازمان انرژی اتمی و مسوولین محترم استانی