اختلال نعوظ در مردان جوان

اختلال نعوظ در مردان جوان ، علت و درمان آن چیست؟

شیوع اختلال نعوظ در مردان جوان دانشگاه ویسکانسین یک ارتباط تقریبی بین درصد مردان مبتلا به اختلال نعوظ خفیف و متوسط و دهه زندگی آنها را گزارش می دهد. به عبارت دیگر، تقریباً ۵۰ درصد از مردان ۵۰ ساله و… بیشتر بخوانید