هیپوسپادیاس – ارولوژی شایع در اطفال

هیپوسپادیاس - ارولوژی شایع در اطفال

هیپوسپادیاس یا سوراخ نابجای آلت تناسلی در قسمت پایین مجرای ادراری که در حدود یک درصد از کودکان پسر متولد شده مشاهده می شود.

در کشور ما این اختلال هیپوسپادیاس به نامهای متعددی نام گذاری شده است از آن جمله ختنه خدایی، ختنه پیغمبری، ختنه مادر زادی و دیگر نامها.
تشخیص این حالت بسته به شدت آن در بدو تولد یا هنگام ختنه خواهد بود.
در موارد شدید پوست قسمت زیرین ختنه گاه در هنگام تولد وجود ندارد و سوراخ خروجی ادرار در نقاط مختلفی از زیر آلت مشاهده می شود.
در موارد خفیف پوست ختنه گاه سالم بوده و هنگام ختنه و پس از کنار زدن پوست ختنه گاه این اشکال رویت می شود.

برای موارد شدید علت مشخصی پیدا شده است و آن مصرف هورمونهای زنانه در هنگام بارداری توسط مادر است که موجب اشکال در اتصال قسمتهای مختلف دستگاه تناسلی مردانه می گردد.
البته همه موارد شدید ناشی از مصرف هورمون نمی باشد و اختلات ژنتیک و کروموزومی نیز موجب ایجاد هیپوسپادیازیس می گردد.

انواع مختلف هیپوسپادیاس این بیماری شامل :

  • نوع خفیف که سوراخ مجرا در فاصله کمی از محل اصلی دیده می شود
  • به همین ترتیب ممکن است سوراخ ادراری تا داخل کیسه بیضه آمده باشد در موارد شدید انجام بررسی های ژنتیک و کروموزومی الزامی است.

چه بسا اختلالات ماهیت جنسی و هرمافرودیت با هیپوسپادیازیس شدید خود را نشان دهد.

مهمترین نکته در برخورد اولیه با هیپوسپادیازیس شدید بررسی وضعیت الکترولیتهای سدیم و پتاسیم بدن است که در بیماریهای مادر زادی غدد فوق کلیوی دیده می شود و آن هم اورژانس پزشکی محسوب می شود.

نکته اساسی در ختنه این کودکان ارجاع این موارد به ارولوژیست است و از انجام ختنه توسط سایر افراد خودداری شود.

در جراحی ترمیمی هیپوسپادیازیس از پوست ختنه گاه برای ترمیم استفاده می گردد و اگر فرد از قبل ختنه شده باشد و فاقد پوست ختنه گاه باشد میزان موفقیت جراحی ترمیمی بسیار پائین خواهد بود.

روش ترمیم به این صورت است که با استفاده از پوست مازاد ختنه گاه مجرای ادراری جدید ایجاد شده و سوراخ آن به محل اصلی آورده می شود.

ریشه های روانشناختی اختلالات جنسی در اورولوژی

ریشه های روانشناختی اختلالات جنسی در اورولوژی

درمان مشکلات ، اختلالات و بیماری های جنسی ارتباط تنگاتنگی با علم روانشناسی دارد .
بسیاری از پزشکان اختلالات جنسی و مشکلات جنسی را به عامل فیزیولوژیکی مرتبط می کنند .
حال آنکه، بدون توجه به مسایل روانی بیمار ، مشکلات جنسی افراد قابل درمان نیست .

با توجه به اینکه درمان مشکلات و اختلالات جنسی افراد نیازمند نسخه های چند رشته ای و چند تخصصی است، حضور روانشناسان، متخصصان زنان و زایمان، کارشناسان مذهبی، اورولوژیست ها و … در فرآیند درمان لازم است .

ناتوانی جنسی در مردان، یکی از مباحث متأخر در در عرصه عمومی در ایران است.
این پدیده هر چند که مشکل نوظهوری نیست ولی عقب نشینی خطوط قرمز جامعه در اثر روند توسعه و مدرن شدن روزافزون، در ایران امروز آسان تر از قبل “موضوعی برای گفتگوهای مردم” شده است.

در سال ۱۳۸۶، دبیر همایش خانواده و سلامتی در ایران، اعلام کرد که ۵۰ تا ۶۰ درصد طلاق ها در ایران، ناشی از مشکلات و اختلالات جنسی است.
بخش عمده ای از این اختلالات، ناتوانی جنسی در مردان در اشکال گوناگون آن است.

ناتوانی جنسی دقیقاً چیست؟

تمایلات و رفتار جنسی در انسان در چهار حوزه تعریف می شود و اختلال های جنسی نیز این چهار حوزه را در بر می گیرد.
این چهار حوزه عبارتند از:

۱- میل جنسی:

یعنی کشش ذهنی و درونی برای ایجاد ارتباط جنسی که به صورت طبیعی باید در انسان وجود داشته باشد.

۲- رفتار تحریکی؛

یعنی شخص به لحاظ فیزیکی بتواند آمادگی لازم برای ارتباط جنسی را بدست بیاورد و رابطه جنسی را از این حیث بدون مشکل پیش ببرد.

۳- ارضاء شدن جنسی؛

یعنی شخص باید به درستی و در زمان مناسب ارضاء شود.

۴- آرامش و سکون ذهنی و جسمی پس از ارضاء شدن.

البته منظور از ناتوانی جنسی، در میان عامه مردم، ناتوانی در دو حوزه اول است و به نظر می رسد که ناتوانی جنسی هم بیشتر در همین دو حوزه رواج است.
یعنی در افت کشش جنسی و ناموفق بودن در ایجاد ارتباط به لحاظ فیزیکی.

ممکن است فرد کشش جنسی داشته باشد اما به لحاظ فیزیکی برای برقراری رابطه و یا ادامه دادن رابطه، مشکل داشته باشد.

ظاهرا شایع ترین نوع ناتوانی جنسی، ناتوانی در نعوظ در عین برخورداری از اشتهای جنسی است.
بله ؛ منظور از ناتوانی جنسی در مردان، بیشتر همین ناتوانی است.
یعنی ناتوانی در نعوظ و یا ادامه دار نبودن نعوظ.
مردان ممکن است به علل گوناگون با وجود تمایل جنسی ، ناتوانی فیزیکی در برقراری رابطه جنسی داشته باشند.

البته به لحاظ علمی، انزال زودرس نوع شایع تری از ناتوانی است ولی مردم غالباً این حالت را مصداق ناتوانی جنسی نمی دانند.
اما این حالت هم نوعی ناتوانی است؛
چون در این حالت مرد خودش ارضاء می شود اما رضایت جنسی همسرش تامین نمی شود.
این ناتوانی، شایع ترین نوع ناتوانی جنسی است اما ناتوانی به معنای عام، همان مشکل نعوظ علیرغم میل جنسی است.

 

 

انزال زودرس با اینکه مصداقی از ناتوانی است اما ظاهراً لطمه روحی چندانی به مردان نمی زند. درست است؟

نه، انزال زودرس ممکن است به مخدوش شدن رابطه مرد با همسرش شود.
یعنی نارضایتی زن بر روان مرد هم تاثیر می گذارد.
این وضع ممکن است به اعتراض زن بینجامد و زندگی زن و مرد را به کلی تحت تاثیر قرار دهد.
انزال زودرس و اعتراض زن به این وضع، می تواند موجب شرمندگی و استرس مرد شده و به تشدید این حالت در وجود او منجر شود.
استرس می تواند ضعف در این زمینه را بیشتر کند.
توانایی جنسی در مردان، بخش عمده ای از اعتماد به نفس آنها را در ارتباط با جنس مخالف تشکیل می دهد.
بنابراین ممکن است سرزنش شدن از سوی زنان در اثر انزال زودرس، اعتماد به نفس مرد را کاهش دهد.

سرزنش از سوی زنان در اثر انزال زودرس مرد، حتی ممکن است در درازمدت موجب کاهش میل جنسی مرد شود.
پس انزال زودرس لزوماً فقط موجب نارضایتی زنان نمی شود.
اما طبیعتاً ناتوانی در نعوظ علیرغم برخورداری از میل جنسی، بیش از انزال زودرس موجب نارضایتی مردان می شود.
به همین دلیل هم شاید نام ناتوانی بر این پدیده گذاشته شده است.
یعنی مرد میل به رابطه جنسی دارد و قدرت ارضاءشدن هم دارد اما توانایی جسمی برای این کار ندارد.
وقتی که صرفاً میل جنسی افت می کند، مردان کمتر ناراضی هستند چرا که گرایش زیادی به برقراری رابطه جنسی ندارند.
نارضایتی در این حالت بیشتر ناشی از تهدید احتمالی این وضع برای بنیان خانواده مرد است و گرنه فی نفسه، لطمه زیادی به مرد نمی زند .

 

پریاپیسم چیست – اورژانس اورولوژی دو

پریاپیسم چیست - اورژانس اورولوژی دو

پریاپیسم

پریاپیسم بیماری اورژانسی دیگری كه آن هم بسیار مهم است و اگر در زمان طلایی مراجعه نشود ممكن است منجر به ناتوانی جنسی دائمی فرد بشود .
به‌نحوی كه مرد قدرت زناشویی خود را برای همیشه از دست بدهد .
به‌طور طبیعی مردان در زمان‌های مشخصی كه صلاح می‌دانند، زناشویی می‌كنند .
مدت زناشویی در افراد مختلف متفاوت است
اما به‌طور كلی بعد از ارتباط جنسی آلت تناسلی مرد به حالت طبیعی قبل از این حالت برمی‌گردد .
اما اگر حالت نعوظ بیش از یك ساعت طول بكشد، شروع زنگ خطر است و اگر این اتفاق افتاد فرد باید حداكثر ظرف ۶ ساعت به پزشك مراجعه كند .

اگر بعد از این مدت وضعیت به حالت طبیعی برنگردد منجر به ناتوانی جنسی تا آخر عمر می‌شود و هیچ درمانی نیز نخواهد داشت.
متأسفانه كمتر از یك درصد مردان از این مسئله مهم اطلاع دارند .
به همین علت این بیماران معمولاً بعد از ۲۴ ساعت به پزشك مراجعه می‌كنند كه دیگر دیر است و كاری نمی‌توان انجام داد.
علت آن هم به جز ناآگاهی از اهمیت این مسئله مقداری هم به خاطر خجالت فرهنگی است .
به همین خاطر سعی می‌كنند به اتفاق خانواده ، خودشان مشكل را حل كنند كه امكان ندارد و فقط یك متخصص می‌تواند مشكل را حل كند.

علت پریاپیسم چیست؟

علت آن ممكن است مصرف داروهای اعصاب و روان باشد.
علل دیگری هم دارد، بعضی بیماری‌های خونی ممكن است عامل بروز این بیماری باشد.
افرادی كه مبتلا به بیماری گلبول‌های قرمز هستند، مستعد آن هستند.
اما گاهی هم بدون هیچ علتی به‌صورت خودبه‌خودی اتفاق می‌افتد.
مصرف كم یا زیاد مایعات هم ممكن است این حالت را ایجاد كند.

تورشن بیضه (پیچ خوردگی بیضه) چیست – اورژانس اورولوژی یک

اورژانس های ارولوژی - تورشن بیضه

تورشن بیضه یا پیچش بیضه

در دوران بلوغ مردان ممكن است بیضه دور طنابی كه عروق بیضه را تامین می‌كند، بپیچد و یك حالت گردش پیدا كند . این هیچ ربطی به حالت فرد یا شكل خوابیدن ندارد. خودبه‌خود اتفاق می‌افتد و پیچش بیضه یا پیچ خوردگی بیضه و یا تورشن بیضه نام دارد .

اگر چنین حالتی اتفاق بیفتد فرد باید حداكثر ظرف ۶ ساعت به پزشك متخصص اورولوژی مراجعه كند تا با یك جراحی ساده، بیضه را سر جایش برگرداند. در غیر این صورت بعد از گذشت ۶ ساعت بیضه دچار خون مردگی می‌شود و می‌میرد كه دیگر هیچ كاری برای درمان آن نمی‌توان انجام داد.

علامت پیچ خوردگی بیضه چیست؟

علامت پیچ خوردگی بیضه یا تورشن بیضه درد شدید در ناحیه بیضه است كه به‌صورت ناگهانی به‌وجود می‌آید . همچنین ممكن است بیضه دچار بادكردگی هم بشود.

اگر چنین علائمی دیده شد، فرد باید به سرعت ظرف ۲ یا ۳ ساعت خود را به یك متخصص اورولوژی برساند و حتی فرصت برای مراجعه به پزشك عمومی هم نیست و نباید وقت را تلف كرد.

درد شدید بیضه البته ممكن است به‌ علت ضربه خوردن حین بازی و ورزش و هر گونه فعالیت فیزیکی یا عفونت نیز باشد.

اگر این درد بیضه ناشی از عفونت باشد به راحتی با آنتی بیوتیك درمان می‌شود .

ولی تورسیون بیضه یا گردش بیضه خطرناك است و حتماً باید در زمان طلایی ۶ ساعته، در هر ساعت از شبانه‌روز كه باشد بلافاصله درمان شود.

علت پیچش بیضه چیست؟

علت پیچش بیضه چیست؟

علت این بیماری به آناتومیك بیضه مربوط است. ممكن است به‌صورت مادرزادی یك طرف بیضه سنگین‌تر یا سبك‌تر باشد و كمتر از یك درصد پسران ۱۰تا ۲۰ ساله ممكن است با این عارضه مواجه شوند.

آیا بیمار مبتلا به تورشن بیضه عقیم می‌شوند؟

در صورت عدم رسیدگی و درمان به موقع در بیمار مبتلا به پیچش بیضه ، این امکان وجود دارد که یك بیضه از بین برود و در این صورت باید از بدن خارج گردد . ولی ممكن است به‌علت تغییراتی كه در بدن ایجاد می‌كند ، سیستم ایمنی بدن را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد. در این صورت ممكن است از طریق خون و عكس‌العمل بدن، بیضه سمت مقابل نیز آسیب وارد گردد . در غیر این صورت ممكن است فرد برای بچه دار شدن دچار مشكل شود یا حتی عقیم شود . شایان دکر است که كمتر از نیم درصد مردان ممكن است به این عارضه مبتلا شوند .

 

علت و درمان برخی مشکلات جنسی مردانه

بیماری های مردان – آنچه مردان باید بدانند