آلت تناسلی طبیعی

آیا آلت تناسلی من نرمال است؟ اندازه، شکل، استحکام و انحنا

آیا آلت تناسلی من طبیعی است؟ آلت تناسلی شما به احتمال زیاد در محدوده نرمال اندازه، دور و شکل قرار می گیرد. متوسط طول آلت تناسلی در حالت نعوظ کمی بیش از ۱۲ سانتیمتر است. یک مطالعه نشان داد که… بیشتر بخوانید