منوی دسته بندی

بزرگ کردن آلت تناسلی

رشد آلت تناسلی

شروع و توقف رشد آلت تناسلی چه زمانی است؟

راهنمای رشد آلت تناسلی بیشتر رشد آلت تناسلی در دوران بلوغ اتفاق می‌افتد، اگرچه ممکن است تا اوایل دهه ۲۰ در مردان رشد مداوم وجود داشته باشد. بلوغ معمولا بین...