جراحی پلاستیک بزرگ کردن آلت تناسلی

جراحی پلاستیک بزرگ کردن آلت تناسلی

دو عمل اصلی جهت بزرگ کردن آلت تناسلی وجود دارد: بلند کردن آلت تناسلی و ضخیم کردن آلت تناسلی. بلند کردن آلت تناسلی. رایج ترین روش بریدن رباطی است که آلت تناسلی را به استخوان لگن متصل می کند. این… بیشتر بخوانید