منوی دسته بندی

بیش جنس گرایی

اعتیاد جنسی چیست؟

اعتیاد جنسی ، عوارض و درمان آن چیست؟

اعتیاد جنسی چیست؟ اعتیاد جنسی تمرکز شدید بر روی تخیلات، تمایلات یا فعالیت‌های جنسی است که قابل کنترل نیستند و باعث ناراحتی می‌شوند یا به سلامتی، روابط، شغل یا سایر...