تشخیص اختلال نعوظ چگونه انجام می گیرد؟

تشخیص اختلال نعوظ اگر شما یا یکی از عزیزان شما در جستجوی تشخیص اختلال نعوظ هستید، ممکن است احساس غرق شدن، اضطراب یا دلسردی داشته باشید. اما با ارزیابیهای تشخیصی، آزمون ها و روشهایی که پزشک به شما توصیه می… بیشتر بخوانید