منوی دسته بندی

جلوگیری از التهاب بیضه

التهاب بیضه یا ارکیت چیست؟

اورکیت یا التهاب بیضه چیست؟

التهاب بیضه یا اورکیت ممکن است توسط باکتری یا ویروس ایجاد شود. هر دو بیضه ممکن است به طور همزمان تحت تأثیر ارکیت قرار بگیرند. با این حال ، علائم...