منوی دسته بندی

جلوگیری از بارداری

وازکتومی چیست؟

وازکتومی (عقیم سازی مردان) چیست؟

وازکتومی چیست؟ وازکتومی (عقیم سازی مردان) نوعی پیشگیری از بارداری است. از آزاد شدن اسپرم در هنگام انزال جلوگیری می کند. در طی این روش، لوله ای به نام مجرای...