منوی دسته بندی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفی پروفسور کیوان مزدا جراح ستون فقرات

یادی از پروفسور کیوان مزدا جراح ستون فقرات

پروفسور کیوان مزدا از مشهورترین جراحان ستون فقرات دنیا به واسطه پشتکار و خدمت نامش همواره ماندگار شد و اکنون جای او در میان کودکان نیازمند و بی‌بضاعت خالی است....