صحبت کردن با پسرتان درباره مسائل مربوط به سلامت مردان فراتر از پرندگان و زنبورها

با پسرتان درباره مسائل مربوط به سلامت مردان صحبت کنید

پدران توجه: آیا پدر شما با شما به طور علنی و واضح درباره نگرانی های بهداشتی با شما صحبت می کرد؟ بسته به سن شما، احتمالا جواب نه می باشد . اما نشانه هایی وجود دارد که این در حال… بیشتر بخوانید