منوی دسته بندی

سیستومتری

تست یورودینامیک -نوار مثانه

نوار مثانه یا تست یورودینامیک چیست؟

نوار مثانه یا تست یورودینامیک (Urodynamic Testing) نوار مثانه یا تست های یورودینامیک برای تشخیص بی اختیاری ادرار یا سایر علائم ادراری استفاده می شود. اکثر آزمایشات مربوط به توانایی...