منوی دسته بندی

عمل جراحی بالا تنه تغییر جنسیت

عمل جراحی تغییر جنسیت

جراحی تغییر جنسیت چیست؟

از جراحی تغییر جنسیت چه انتظاری داریم؟ برای برخی و نه همه افراد ترنسجندر، جراحی تغییر شکل دستگاه تناسلی بخش مهم و تایید کننده فرآیند گذار از یک جنس به...