عمل جراحی تغییر جنسیت

جراحی تغییر جنسیت چیست؟

از جراحی تغییر جنسیت چه انتظاری داریم؟ برای برخی و نه همه افراد ترنسجندر، جراحی تغییر شکل دستگاه تناسلی بخش مهم و تایید کننده فرآیند گذار از یک جنس به جنس دیگر است. این تغییرات می تواند به کاهش احساس… بیشتر بخوانید