منوی دسته بندی

فواید سیستوسکوپی

سیستوسکوپی انعطاف پذیر

سیستوسکوپی انعطاف پذیر (Flexible Cystoscopy) چیست؟

سیستوسکوپی انعطاف پذیر چیست؟ سیستوسکوپی انعطاف پذیر (Flexible Cystoscopy) آزمایشی است که به پزشک اجازه می دهد تا مستقیماً به پوشش مثانه، از دهانه مجرای ادرار، نگاه کند. در طول...