منوی دسته بندی

ماء الشعیر

پیشگیری از سنگ کلیه با ماء الشعیر

پیشگیری از سنگ کلیه با ماء الشعیر

از ماء الشعیر باید بیشتر بدانیم ماء الشعیر از جوانه جو تهیه می شود . به جوانه جو مالت می‌گویند که در مرحله جوانه‌زنی، به دلیل عملکرد آنزیم‌های مختلف موجود...