بیوپسی کلیه

بیوپسی کلیه چیست؟ آمادگی های قبل از بیوپسی و مراقبت های پس از آن

بيوپسي كليه (نمونه برداري) چيست؟ بیوپسی کلیه یا نمونه برداری کلیه روش تشخيص مهمي براي شناسايي علت بيماري كليه است كه با برداشتن نمونه كوچكي از كليه از راه پوست، توسط سوزن با كمك سونوگرافي انجام مي شود. بررسي نمونه… بیشتر بخوانید