واریکوسلکتومی

واریکوسلکتومی یا جراحی واریکوسل چیست؟

از واریکوسلکتومی چه انتظاری داریم؟ واریکوسل چیست؟ واریکوسل بزرگ شدن وریدهای کیسه بیضه شما است. واریکوسلکتومی یک عمل جراحی است که برای برداشتن وریدهای بزرگ شده انجام می شود. این روش برای بازگرداندن جریان خون مناسب به اندام های تناسلی… بیشتر بخوانید