منوی دسته بندی

پارافیموز چیست؟

پارافیموز چیست؟

پارافیموز ، علل ، علائم و درمان آن چیست؟

پارافیموز یا به اصطلاح علمی کامل پارافیموزیس عارضه ای است که فقط در مردان ختنه نشده اتفاق می افتد و زمانی ایجاد می شود که پوست ختنه گاه دیگر نمی...