استرس، شایع‌ترین دلیل نگه‌ داشتن ادرار در کودکان

کودک سعی می‌کند با استرس مقابله کند ولی نمی‌تواند به درستی بر این مشکل خود غلبه کند با توجه به شرایط کودک، نوع استرس نیز متفاوت است.

مهمترین اقدام برای رفع آن، شناسایی عامل استرس‌زا در کودکان است.
گاهی همچنین به دلیل مشکلات خانوادگی است.
تغییرات در مدرسه، خشونت خانوادگی، نمرات درس‌ها و تمسخر هم‌کلاسی‌ها نیز در ایجاد استرس در کودکان دخیل هستند.
نگه‌داشتن ادرار یکی از علایم وجود استرس در کودکان است که می‌تواند بر سلامت جسمی و روانی کودک آثار منفی داشته باشد.

خانواده‌ها برای مقابله با مشکل نگه‌داشتن ادرار کودک، باید آ‌رامش خود را حفظ کنند زیرا واکنش انفجاری و بیش از حد، می‌تواند اضطراب و پریشانی کودک را افزایش دهد.
کودک باید احساسات و عواطف خود را شناسایی کند و والدین نیز باید برای حل مشکل کودک، شنونده خوبی باشند .
احساسات او را به تمسخر نگیرند و در ضمن با او همدردی کنند .
در برخی بیماری‌های اختلال نافذ رشدی مانند اوتیسم نیز نگه‌داشتن ادرار مشاهده می‌شود.
برخی کودکان نیز به دلیل لجبازی ادرار خود را نگه‌می‌دارند که با صحبت و مشاوره رفع می‌شود.