دلایل ناباروری مردان

علل ناباروری مردان به سه گروه تقسیم می شوند:

الف. علل پیش بیضه ای یا همان علل مغزی

فرماندهی اولیه و اصلی تولید مثل مغز می باشد.
اولین قسمت شروع کننده فرایند تولید مثل هیپوتالاموس است که به هیپوفیز دستور ترشح هورمونهای FSH و LH را می دهد.
این هورمونها به بیضه ها دستور تولید اسپرم و ترشح هورمونهای جنسی را می دهند.
هر گونه اختلال در ترشح هورمونهای مغزی موجب ناباروری می گردند از جمله این بیماریها سندرم های کالمن است که اختلال بویایی و ناباروری دارند.

ب. بیماریهای بیضه ای

هر گونه اختلال ساختمانی، ژنتیکی و عملکردی بیضه است که ذاتا امکان تولید اسپرم ندارند.
سندرم های کلاین فلتر، ضربه به بیضه، اوریون، تب مالت، واریکوسل و هیدروسل از علل های شایع آسیب تولید اسپرم هستند.

ج. علل بعد بیضه ای

هر گونه انسداد در مسیر خروجی اسپرم از بیضه به مجرا در این گروه قرار می گیرند.
آسیبهای لوله های وازدفران مانند وازکتومی عمل کرده و موجب ناباروری می گردند.
هر گونه جراحی در ناحیه بیضه و کشاله ران موجب این وضعیت می گردند.