دلایل ناباروری مردان

دلایل ناباروری مردان به سه گروه تقسیم می شوند:

علل پیش بیضه ای

الف. علل پیش بیضه ای یا همان علل مغزی

مغز فرماندهی اولیه و اصلی تولید مثل می باشد.

اولین قسمت شروع کننده فرایند تولید مثل هیپوتالاموس است که به هیپوفیز دستور ترشح هورمونهای FSH و LH را می دهد. این هورمونها به بیضه ها دستور تولید اسپرم و ترشح هورمونهای جنسی را می دهند. هر گونه اختلال در ترشح هورمونهای مغزی موجب ناباروری می گردند از جمله این بیماریها سندرم های کالمن است که اختلال بویایی و ناباروری دارند.

علل بیضه ای

ب. بیماریهای بیضه ای

هر گونه اختلال ساختمانی، ژنتیکی و عملکردی بیضه است که ذاتا امکان تولید اسپرم ندارند. سندرم های کلاین فلتر، ضربه به بیضه، اوریون، تب مالت، واریکوسل و هیدروسل از علل های شایع آسیب تولید اسپرم هستند.

علل بعد بیضه ای

ج. علل بعد بیضه ای

هر گونه انسداد در مسیر خروجی اسپرم از بیضه به مجرا در این گروه قرار می گیرند. آسیبهای لوله های وازدفران مانند وازکتومی عمل کرده و موجب ناباروری می گردند. هر گونه جراحی در ناحیه بیضه و کشاله ران موجب این وضعیت می گردند.

عوامل مرتبط با اسپرم

د. عوامل مرتبط با اسپرم

بایستی اسپرم کافی در مایع منی وجود داشته باشد. اگر تعداد اسپرم در مایع منی شما (تعداد اسپرم) کم باشد، احتمال اینکه یکی از اسپرم های شما تخمک همسرتان را بارور کند، کاهش می یابد. همچنین اسپرم باید عملکردی داشته باشد و قادر به حرکت باشد. اگر حرکت یا عملکرد اسپرم شما غیرطبیعی باشد، ممکن است اسپرم نتواند به تخمک همسرتان برسد یا به آن نفوذ کند و نیز سایر عوامل مرتبط با اسپرم غیر طبیعی می تواند از جمله دلایل ناباروری در مردان باشد.

مطالعه مقالات زیر نیز به شما توصیه میگردد: