سه ابلاغ در یک روز
مدیر عامل مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت
معاون فنی مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت
رئیس بخش درمان ناباروری مرکز آموزشی درمانی ولایت