در این ویدیو به سوال بسیاری از شما عزیزان درباره عمل جراحی در شرایط کرونایی پاسخ می دهیم .