هفت راه مراقبت از کلیه ها

اقداماتی که به مراقبت از کلیه شما کمک می کند

با رعایت نکات زیر می توانیم به مراقبت از کلیه های خود کمک نماییم :

 1. مصرف متعادل مایعات
 2. مصرف غذاهای سالم
 3. ورزش منظم
 4. مصرف مناسب و منطقی مکمل ها و داروهای گیاهی
 5. قطع سیگار
 6. جلوگیری از مصرف سرخود مسکن ها
  مصرف بیش از حد مسکن هایی مانند ایبوپروفن و ناپروکسن موجب آسیب جدی بافت کلیه ها می شوند.
 7. بررسی منظم و مداوم عملکرد کلیه ها در افرادی که در خطر آسیب کلیه ها هستند.

افراد ذیل در خطر آسیب کلیه ها هستند:

 • افرادی که دارای دیابت می باشند .
 • افرادی که دارای فشار خون می باشند .
 • افرادی که دارای سنگ کلیه می باشند .
 • افرادی که مصرف مزمن مسکن ها بخاطر بیماریهای روماتیسمی دارند .
 • افرادی که دارای چاقی مفرط می باشند.
 • افرادی که سابقه خانوادگی بیماریهای کلیوی و… را دارا می باشند .