درد در مجرای ادرار

چه چیزی باعث درد در مجرای ادرار می شود؟

مجرای ادرار لوله ای است که ادرار را از مثانه تخلیه می کند. در مردان، مجرای ادرار یک لوله بلند در داخل آلت تناسلی است. در زنان کوتاهتر است و در داخل لگن قرار دارد. درد در مجرای ادرار ممکن… بیشتر بخوانید