یماریهای مرتبط به رشته تخصصی ارولوژی

ارولوژی – بیماریهای که مربوط به رشته تخصصی ارولوژی می شود شامل :
• سرطان کلیه
• اپیدیدیمیت ( عفونت بیضه)
• اختلالات نعوظ
• شب ادراری
• سیستوسل ( افتادگی مثانه)
• سنگ مثانه
• کم کاری غدد جنسی در مردان
• بزرگی خوش خیم پروستات
خون در ادرار
• سرطان پروستات
• سرطان مثانه و حالب
• نعوظ دردناک
• سیستیت‌ بینابینی
• سیستیت ( عفونت مثانه)
ناباروری در مردان
• عفونت کلیه
• تنگی مجرای ادرار در مردان
• تنگی مجرای ادرار در زنان
• توده در کیسه بیضه
• پیچ خوردگی بیضه یا چرخش بیضه
• کاهش تعداد اسپرم
• عدم نزول بیضه
• سنگ کلیه
• واریکوسل