سوند ادراری - موارد استفاده و نکات ایمنی

سوند ادراری ممکن است برای مدت کوتاهی پس از جراحی هنگامی که فرد نمی‌تواند به توالت برود مورد استفاده قرار گیرد و یا هنگامی وجود یک بیماری یا جراحت ایجاب کند برای درازمدت به کار گرفته شود.

جایگذاری سوند ادراری در بیماران برای مقاصد تشخیصی و درمانی انجام می گردد .

کاربرد سوند ادراری

از سوند ادراری برای مقاصد زیر استفاده می گردد :

 • گرفتن نمونه ادرار استریل جهت کشت ادرار و بررسی میزان آلودگی ادرار به میکروب ها
 • اندازه گیری دقیق حجم ادرار
 • اندازه گیری حجم ادرار باقی مانده پس از ادرار کردن
 • خارج کردن خون و لخته ها از مثانه در بیمارانی که خونریزی از مثانه دارند .
 • خارج کردن ترشحات چرکی و ادرار عفونی در بیمارانی که دچار ادرار عفونی شده اند .

نکات لازم هنگام استفاده از سوند ادراری

در بیمارانی که بنا به تشخیص پزشک لازم است سوند فولی تا زمانی حفظ شود ، رعایت نکات زیر توصیه می شود :

 • جهت جلوگیری از عفونت مایعات فراوان بنوشید (در صورتی که از طرف پزشک معالج محدودیت مایعات نداشته باشید )
 • جهت پیشگیری از آلودگی از جدا کردن لوله ادرار از کیسه ادرار جدا خودداری فرمایید .
 • اگر سوند شما خارج شد یا نشت ادرار داشت جهت جایگزینی مجدد ، خودتان هیچ گونه اقدامی انجام ندهید و حتما به یک مرکز درمانی مراجعه فرمایید .
 • به منظور کاهش خطر عفونت کیسه ادرار را هر ۸ ساعت یک بار تخلیه نمایید .
 • اگر ظرف ۶ الی ۸ ساعت ادرار به داخل کیسه جریان نیافت و مطمئن شدید که سوند شما پیچ خوردگی نداشته و یا خم نشده است به مرکز درمانی مراجعه فرمایید .
 • جهت پیشگیری از برگشت ادرار و احتمال عفونت ، کیسه ادرار را پایین تر از سطح مثانه خود حفظ کنید . هرگز کیسه ادرار را روی شکم خود قرار ندهید .
 • از کشیدن و یا جدا کردن لوله تخلیه ادرار خودداری نمایید زیرا باعث خونریزی یا ضربه به مجرا می گردد . این کار را به پرسنل دوره دیده بسپارید .

 

مقالات مرتبط: