عفونت کلیه ها و علائم آن

عفونت کلیه ها یا به اصطلاح علمی پیلونفریت معمولا ناشی از صعود باکتری از عفونت مثانه به داخل کلیه ها ایجاد می شوند.

عفونت مثانه یا همان سیستیت با سوزش و تکرر ادراری همراه با دفع خون و لخته خود را نشان می دهد و اضافه شدن تب، لرز و درد پهلو نشانه ای از عفونت همزمان کلیه هاست.

تهوع و استفراغ و بی حالی از دیگر علائم عفونت کلیه ها هستند.

بر عکس عفونت مثانه، عفونت کلیه ها شرایط خطرناک و منجر به عفونت خون را بدنبال خواهد داشت و هر چه سریعتر باید تحت درمان آنتی بیوتیکی وریدی قرار گیرند.

درد پهلو در عفونت کلیه ها مداوم بوده و شدت کمتری از درد پهلوی ناشی از سنگ ادراری دارند و کمتر فرد را به اورژانس می کشاند .

ولی تب و بی حالی صرفا در عفونت کلیه وجود دارد و در سایر بیماریهای اورولوژیک دیده نمی شوند.

در مجموع علائم عفونت کلیه ها عبارتند از : درد کمر – دردپهلو ها – تب بالا – لرزیدن شدید – تهوع و استفراغ